Translation Agency Marta Emilia Czerwinski

BeeTłumacza przysięgłego na język niemiecki
Skontaktuj się ze mną

Tłumaczenia w języku niemieckim

Tłumaczenia pisemne

Uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów, które mogą być wykonane jedynie przez tłumaczy przysięgłych.

Na życzenie profesjonalne tłumaczenia w programie „across” (translation memory system).

Moją specjalnością są tłumaczenia w dziedzinie ekonomii: finanse i bankowość.

i

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego, na rozprawach sadowych, podczas przesłuchań policyjnych, w ramach dochodzeń prowadzonych przez prokuraturę.

Tłumaczenia dla przedsiębiorstw podczas negocjacji, rozmów handlowych, spotkań biznesowych, konferencji, targów międzynarodowych etc.

l

Szczególne usługi dla firm

Prowadzenie kursów języka niemieckiego dla pracowników

Udział w projektach.

O mnie

Marta Czerwinski
  • Studia na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek: ekonomia, zakres: finanse międzynarodowe i bankowość, tytuł zawodowy: licencjat
  • Studia na Uniwersytecie Paderborn (Niemcy), kierunek: ekonomia, zakres: finanse, tytuł zawodowy: magister (w 2013)
  • Akademicki certyfikat poświadczający znajomość niemieckiej terminologii prawniczej
  • Doświadczenia zawodowe z zakresu bankowości, zdobyte w Polsce i w Niemczech
  • Od 2010 niezależny tłumacz
  • Przedstawicielstwo zagraniczne firmy pośredniczącej w poszukiwaniu pracy
  • Zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego

Inne języki

W naszej sieci wykwalifikowanych tłumaczy , zawsze możemy dostarczyć odpowiednich współpracowników dla wszystkich języków świata .
Übersetzer Arabisch
Englisch Spanisch Übersetzer
Chinesisch Übersetzer
Russisch Übersetzerin
Übersetzer Russisch
Roman Englisch Übersetzer

speak2
Marta Emilia Czerwinski

_________
Riemekestr. 5
33102 Paderborn
Tel.: 05251 293009-3
Fax: 05251 293009-0
info@polnisch-dolmetscherin.de